030 - 271 48 52 info@arsvitae.nl Prof. Wentlaan 40 3571 GD Utrecht

motivatie

Persoonsanalyse en koersonderzoek

Persoonsanalyse en koersonderzoek is een basis loopbaantraject, bedoeld voor medewerkers als ondersteuning bij het zoeken naar een passender functie binnen of buiten de eigen organisatie.

Loopbaancheck

Ongewenst vertrek kan erg kostbaar zijn. Onvrede voorkomen en enthousiasme behouden, is dan ook van groot belang. De loopbaancheck is een kort, intensief begeleidingstraject waarbij alle van belang zijnde aspecten van de huidige werksituatie in kaart worden gebracht. Hiermee worden medewerkers zich in korte tijd bewust van eventuele knelpunten in de werksituatie. Bovendien worden medewerkers geadviseerd en gecoacht bij het zoeken naar oplossingen.

Outplacement op maat

Outplacement op maat is een intensief totaal begeleidingstraject gericht op het verkrijgen van een nieuwe functie buiten de organisatie. Het doel van dit traject is het realiseren van snelle uitstroom door de medewerker te begeleiden bij het oriënteren op en het verkrijgen van een nieuwe passende functie elders.