030 - 271 48 52 info@arsvitae.nl Prof. Wentlaan 40 3571 GD Utrecht

methoden

Methoden staan ons ten dienste bij het bereiken van de gestelde doelen. Daarom maken wij afhankelijk van de vraag en de client gebruik van de meest passende methode(n). Dit kunnen loopbaanadviesmethodieken zijn maar ook meer therapeutische counselingtechnieken als oplossingsgerichte therapie, cognitieve therapie en inzichtgevende therapie. Ook maken wij regelmatig gebruik van het motievenonderzoek met behulp van de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM). (Zie: www.socsci.ru.nl/psy/selfcon/). Deze counselingsmethodiek helpt met het ordenen van gedachten en gevoelens, en deze betekenis te geven. Dit biedt inzicht in de onderliggende drijfveren van het dagelijks handelen. Deze reflectie levert de basis voor nieuwe keuzes en de motivatie voor ander gedrag. Zeker wanneer de problemen al langer aanwezig zijn en iemand niet langer gezond functioneert, geeft het motievenonderzoek veel relevante inzichten en is het een belangrijke eerste stap op weg naar verbetering.