030 - 271 48 52 info@arsvitae.nl Prof. Wentlaan 40 3571 GD Utrecht

gezondheid

Begeleiding bij ziekte

Bij spanningsgerelateerde gezondheidsproblemen zoals Burnout is de begeleiding allereerst gericht op een spoedig herstel van de gezondheid en re-integratie op de werkplek. Daarna richt de begeleiding zich op het verkrijgen van inzicht in de oorzaken van de spanningsproblemen en op het duurzaam voorkomen van een herhaling. Vroegtijdige begeleiding is van belang om de duur van het verzuim te beperken en de kans op een re-integratie te vergroten. De huidige wetgeving maakt vroegtijdige aandacht extra belangrijk.

Individuele psychologische begeleiding

Wanneer een medewerker verminderd functioneert vanwege persoonlijke- of persoonlijkheidsproblemen dan is het in het belang van werknemer èn werkgever om hier aandacht aan te besteden. Deze problemen kunnen te persoonlijk en te lastig zijn om in de werkomgeving te bespreken. Het is dan heel prettig en laagdrempelig om een vertrouwde psycholoog te hebben waarnaar kan worden verwezen.

Preventie van ziekteverzuim

Het doel van deze preventieve begeleiding is de eventuele, persoon of functie gerelateerde factoren te inventariseren die zorgen voor ongewenste spanning en daarmee voor een kans op ziekteverzuim. Deze begeleiding bestaat uit één diagnostisch gesprek met (een selectie van) alle medewerkers. Er worden adviezen gegeven en conclusies getrokken over de wenselijkheid en vorm van veranderingen en eventuele vervolgbegeleiding. Voor een daadwerkelijke ziekmelding zijn er vaak al veel signalen geweest. Een inventarisatie van het (psychische) welbevinden van uw personeel is daarom zeer nuttig voor de preventieve van gezondheidsproblemen.